Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pravidla služeb lide.cz

 

Pravidla služeb lide.cz

 Za porušení pravidel serveru Lide.cz, může administrátor proti uživateli zasáhnout několika způsoby:
- blokací IP adresy 
- omezením funkčnosti služeb nebo jejich částí
- smazáním účtu
- zrušením celého účtu

Upozornění: doba blokace je pouze orientační - v případě opakovaného porušení lic.ujednání se doba blokace navyšuje

Za nevhodné chování uživatelů a porušování pravidel se považuje:


- tapetování ( zahlcení obrazovky textem)
- veškerá činnost uživatele, která je v rozporu s Listinou lidských práv a svobod, ústavou a zákony ČR (propagace rasismu a xenofobie, drog, dětská pornografie, zoofilie, atd.)
- veškerá činnost uživatele , která poškozuje, či může poškozovat, dobré jméno serveru Lide.cz nebo Seznam.cz, či server samotný
- nedrží-li se Smluvního ujednání, se kterým souhlasil při registraci
- nedrží-li se pravidel Lide.cz
- umísťování reklamy či jakýchkoli textů s podnětem k výdělku
- jakékoli komerční aktivity v rámci serveru Lide.cz či Sblog.cz (vyjma bazarových diskuzí a profilové služby "moje aukro")
- zakládání účtů, které poškozují již existující účty ( např. jana - hloupa_jana)
- zavádějících účtů (např.system, administrátor,helpdesk)
- vulgárních účtů
- klonování nicků (např. ArtOO - PiIkaMonika) ,kdy se malé "L" nahradí velkým "i" nebo „O“ nahradí „0“ a opačně. A to i názvy účtů ve tvaru domén či jejich zkomoleniny 
- urážení, zesměšňování, zpochybňování či jiné nevhodné chování k administrátorům Lide.cz
- vulgární projevy v prostředí serveru Lide.cz (netýká se soukromé komunikace)
- obcházení udělené blokace
- jakákoliv manipulace se screenshoty (otisky obrazovky) systému Lide.cz
- jakékoliv svévolné zasažení do systému či manipulace se zdrojovým kódem
- uživateli je zakázáno používat ikonek ani napodobenin administrátorů serveru Lidé.cz


Pokyny administrátorů jsou nadřazeny pravidlům Lide.cz.
Uživatel je povinen dbát pokynů administračního týmu.


 

PROFILY


Ze serveru Lide.cz mohou být bez varování smazány účty kde:
- je uživatelské jméno vulgární, hanlivé nebo klon některého již existujícího uživ. jména
- profil uživatele obsahuje vulgární, sexuální texty apod.
- profil uživatele poškozuje Seznam.cz, jeho zaměstnance a spolupracovníky
- profil uživatele obsahuje komerční reklamní texty s podnětem k výdělku nebo sexuální služby
- profil uživatele obsahuje údaje, jména nebo texty poškozující jiného uživatele
- profil uživatele obsahuje zákonem zakázané praktiky (pedofilie, zoofilie, xenofobie a rasismus, atd.)
- administrátoři si vyhrazují právo odstranit jakýkoli obsah, který shledají jako nevhodný pro prezetanci na veřejném serveru (nevhodné obrázky či jiný multimediální obsah,..)
- pakliže uživatel opakovaně vydává fotografie jiných uživatelů za svoje nebo se vydává za jiné osoby, čímž tyto osoby poškozuje

Přístup bude zablokován v případě že:
- uživatel má ve svém profilu akty, případně jakékoli erotické či pornografické fotografie (10 dní)
- uživatel zneužívá funkce vzkazu "Jsou tyto fotky závadné" (30 dní)
- založení profilu poškozující jiné uživatele (100 dní) - založení fake profilu (100 dní)
- profil či nástěnka uživatele obsahuje vulgární texty (10 dní)
 

CHAT


Uživatel může být odstraněn z prostředí z chatu:

- bude-li tzv. tapetovat v místnostech
- bude-li vulgární v místnostech
- bude používat vulgární smajlíky v místnostech, které nejsou eroticky zaměřené
- bude-li obtěžovat sexem v místnostech, které nemají sexuální tématiku
- bude-li rozesílat nevyžádané reklamy po místnostech (včetně reklamy na vlastní blog či profil)
- finanční nabídky a to i se skrytým podtextem (rozmazlování, fin.výpomoc, "něco za něco", "dohoda jistá"...) 
- podvodné lákání kreditu (dobíjení..)
- přišel-li se do místnosti prokazatelně hádat a kazit atmosféru svými negativními výroky proti tématu místnosti (např. výroky typu „Koně patří do salámu“ v místnosti s koňskou tématikou, nebo „Všichni jste tupí fanatici“ v místnosti Křesťanství, apod.)


Přístup bude zablokován v případě:
- bude-li uživatel tzv. tapetovat v místnostech (až 10 dní)
- bude-li uživatel extrémně vulgární v místnostech (až 10 dní)
- bude-li uživatel obtěžovat sexem v místnostech, které nemají sexuální tématiku (až 30 dní)
- založí-li uživatel místnost, která není v souladu s pravidly serveru Lide.cz (až 30 dní)
- bude-li na serveru Lide.cz rozesílat nevyžádané reklamy po místnostech (až 30 dní)
- vydává-li se uživatel za administrátora Lide.cz (100 dní)
- bude-li uživatel jakýmkoli způsobem vyžadovat kredit nebo poskytovat možnost dobití kreditu jako odměnu "za něco" či obdobné aktivity s peněžní hotovostí (fin. nabídka a poptávka, sex. aktivity "za peníze?" apod.) (30 dní)
- bude-li uživatel slovně napadat, jak vulgarismy tak jinými urážlivými pojmy, administrátory serveru Lide.cz (až 30 dní)
- lákání fotografií a další nabídky nezletilým v kategorii Sex (lolitky, "mladé"...) zrušením účtu
- zjistí-li administrátor, že uživatel používá online více nicků v jedné místnosti (až 30 dní)
- zjistí-li administrátor, že uživatel používá programy a makra, které uměle chatují čas v místnosti (až 100 dní)
- že se uživatel přišel do místnosti prokazatelně hádat a kazit atmosféru svými čistě negativními výroky proti tématu místnosti (např. výroky typu „Koně patří do salámu“ v místnosti s koňskou tématikou, nebo „Všichni jste tupí fanatici“ v místnosti Křesťanství, apod.) (až 10 dní)
- opakované zneužití funkce Stálého správce nebo Dočasného správce (až 10 dní)


Odblokování účtu:
- je-li blokace závažná či opakovaná, vyhrazujeme si právo nechat IP adresu zablokovanou i na dobu několika měsíců, případně na trvaloPorušení pravidel stálého či dočasného správce:
Funkce správce může být odebrána za následující přestupky:
- bezdůvodné vykopnutí uživatele z místnosti
- opakované kopání bez vypsání důvodu
- vykopávání uživatelů z důvodu nezdravení, neaktivity a nezapojení se do diskuze v místnosti
- vulgarity
- tapetování 
- neschopnost udržet v místnosti pořádek
- nečinnost při porušování pravidel v místnosti
- nedbá pokynů administrátorů


Účet na Lide.cz bude zablokován v případě:
- opakovaného porušování pravidel Lide.cz
- neuposlechnutí administrátora po opakovaném odblokování IP adresy
- že uživatel bude poškozovat server Lide.cz (například lákání hesel, pokus o nabourání do systému, rozesílání adres, jenž vynutí kolaps PC, atd.)
- sdělováním informací z fungování systému blokací a jejich obcházení 

DISKUZE


Účet bude zablokován v případě:

- bude-li uživatel tzv. tapetovat v diskuzi (až 30 dní)
- bude-li uživatel extrémně vulgární v diskuzi (až 30 dní)
- bude-li uživatel rozesílat nevyžádané reklamy po diskuzích (až 30 dní)
- bude-li uživatel opakovaně zakládat diskuze, nepříslušející do dané kategorie (až 10 dní)
- bude-li uživatel slovně napadat, jak vulgarismy tak jinými urážlivými pojmy, administrátory serveru Lidé.cz. (až 30 dní)
- bude-li uživatel slovně napadat, jak vulgarismy tak jinými urážlivými pojmy ostatní uživatele serveru nebo využívat fórum k vyřizování si osobních, pracovních, obodních či jiných sporů (až 30 dní)
- bude-li opakovaně po zrušení zakladát takové diskuze, která nemají pro uživatele logický přínos (např. Bavte mě, Ivetčin ráj, co říkáte na Ivetku? apod). a diskuze typu "anti", proti nebo poškození jiného uživatele


Porušení pravidel správce diskuze:
Funkce správce může být odebrána za tyto přestupky:
- mazání nezávadných textů
- vulgarity
- neschopnost udržet pořádek na diskuzi
- pakliže administrátor usoudí, že správce nevykazuje žádné aktivity nebo je-li zřejmé, že je správce neaktivní
- dopustí-li se správce porušení pravidel, jejichž důsledkem může být zablokování účtu 

V případě extrémního tapetování (nad 100 příspěvků) může být uživateli bez předešlého upozornění smazán účet.


 

 

BLOGY


Blogy se ruší v případě:

- kdy je jejich obsah, název či smysl pochybného charakteru
- kdy má jejich obsah erotický či pornografický charakter
- kdy obsahují nelegální materiály, sériová čísla, odkazy na cracky, mp3, apod.
- kdy má jejich obsah komerční či reklamní charakter
- kdy je vedení blogu, nebo příspěvky v něm v rozporu s Listinou lidských práv a svobod, ústavou a zákonem ČR
- pokud je obsah blogu přesměrován
- když obsahují materiály podléhající autorským právům. Obsahují-li tyto materiály, je nutné mít souhlas autorů s jejich zobrazením nebo jakýmkoliv jiným použitím v rámci blogu.

Za všechny tyto přestupky může být zablokována IP adresa či zrušen účet na Lide.cz

 

 

 

SEZNAMKA


Inzeráty v seznamce nesmí obsahovat:

- příspěvky a text v rozporu s Listinou lidských práv a svobod, ústavou a zákonem ČR
- sexuální podnět
- telefonní číslo
- číslo na ICQ
- fotografie jiných osob než zadavetele
- jinou e-mailovou adresu než tu, ze které uživatel inzerát podává
- internetové stránky a odkazy nesouvisející se serverem Lide.cz
- poštovní adresu
- komerční a reklamní texty
- případy, kdy ve vážném seznámení zadaní hledají milence, flirt, apod.
- sexuální podnět u osob mladších 15 let

Inzerát musí být vložen do správné kategorie